סמל  
 
שגיאה
 
   

לא ניתן להתחבר למסד נתונים. בדוק את פרטי החיבור למסד הנתונים וודא ששרת מסד הנתונים פועל. לקבלת עצות לפתרון שגיאה זו, חפש את מאמר 823287 ב- Microsoft Knowledge Base בכתובת http://support.microsoft.com

פתור בעיות ב- Windows SharePoint Services.