לוגו דף הבית   מסמכים ורשימות   יצירה   הגדרות האתר   עזרה    חזור אל אתר אנגלית ראשי
תמונת פס הכותרת של דף Web Part
לוח זמנים

 

 

לוח זמנים

 תאריך  נושא  מנחה/מרצה
17.9.08  תלמידים בסיכון הכרה והבנה  
29.10.08

 תוכנית הלימודים בהוראת האנגלית  תוכנית לימודים מעצימה לקראת בגרות

 
19.11.08  פרוק והרכבה עם הכרת תוכנית היעד  
10.12.08  הקניית אוצר מילים, תבניות שפה והערכה
17.12.08  למידה  והטמעה למידה מרחוק
21.1.09  הקניית אוצר מילים, תבניות שפה והערכה
11.2.09

 מיומנוית של הבנה בכתב ובע"פ - עידוד ותמיכה לקראת הצלחה

19.2.08  עיבוד חומרי למידה בהתאם לצרכים הלימודיים של הלומדים למידה מרחוק
18.3.08  בניית דפי ניווט כיתתיים וייחודיים
25.3.08  בניית דפי ניווט כיתתיים וייחודיים למידה מרחוק
חודש מאי  אוטובוס שתייה ומזון סיור לימודי
27.5.09  הערכה ומדידה למידה מרחוק
10.6.09  סיום

 

כל תוכנית היא בסיס לשינויים ( 56 ש')