עמלנט    לאתר המגמה    שאלון משוב    אודות    צרו קשר    קישורים    ראשי  

 מנהלות הבחינה
 שאלות עיוניות
 תרגילי מעבדה
 נוסחאות
 פתרון שאלות דוגמא
 מחולל מבחנים

גרסא להדפסה גרסא להדפסה
 
מכניקה הנדסית  שאלות עיוניות  פרקי הנדסה ומדע  

שאלה 20

נושא
רכיבים מפעילים וחיישנים

תקציר
מערכת פנימטית להפעלת בוכנה: דיאגרמת חיצים, מחזור פעולה, טבלת אמת וחיישני גבול.

שאלה

באיור לשאלה מתוארת מערכת פנימטית להפעלת בוכנה A.                                        איור


שרטט והתאם
:
א. שרטט דיאגרמת חצים שתתאר את מחזור הפעולה של הבוכנה.
ב. טבלת האמת שלהלן מתארת את ארבעת המצבים האפשריים של שני חיישני הגבול שבמערכת. לגבי כל אחד מהמצבים הללו התאם אחד מארבעת המשפטים הבאים המתארים את מצב הבוכנה:

  1. הבוכנה נמצאת בפנים.
  2. הבוכנה נמצאת בחוץ.
  3. הבוכנה נמצאת באמצע מהלכה.
  4. מצב בוכנה זה אינו אפשרי.

מצב a0 a1 מצב בוכנה
0 0 0
1 0 1
2 1 0
3 1 1


 

דרגת הקושי   בינונית

 לדף הבא       לדף הקודם