תפריט הפרויקטים
  סרטונים
 

הטפסים המעודכנים לשנה"ל תשע"ג נמצאים בתיקיית טפסים בלשונית פרויקטים ועבודות גמר

כל המורים שטרם נרשמו למערכת ניהול מקצוע והצבת בוחנים מתבקשים להירשם כמורה חדש למקצועות אותם הם מלמדים. הנחיות לרישום נמצאות גם ב מסמך מפורט הנמצא בקישור זה .

שימו לב במערכת זו בכל בית ספר יש מרכז מקצוע אחד לכל אחד ממקצועות המגמה. מרכז המקצוע צריך לצרף לכל בחינה שמזמינים את הטופס המתאים. בעת הזמנת שאלון 838102 יש למלא גם את טופס הריכוז לכל בחינות המעבדה. טופס זה אוחד יחד עם טופס בקשה למינוי בוחן ונמצא בעמוד השני של הקובץ. בכך תחסך לצוות הפיקוח ולכם עבודה כי אתם צריכים להעלות קובץ אחד בלבד בעת הזמנת הבחינה 838102 במערכת הממוחשבת.

  • טופס ריכוז ואישור הצעות נושא לפרויקטים ועבודות גמר
    בגירסה הקודמת - גירסת האקסל וגירסת WORD  על פי ההנחיות המפורטות בחוזר מפמ"ר 2 תשע"א.

ארכיון