עמלנט משרד החימוך המנהל למדע וטכנולוגיה הפיקוח של מגמות טכנולוגיות תקשורת דף הבית
  ראשי    אודות    צרו קשר    שאלון משוב    לאתר המגמה    עמלנט     

 ייצוגים
 פוליטיקה בעידן הניו-מדיה
  הטלוויזיה והפוליטיקה
  בחירות ושיווק פוליטי
    הקדמה
    מהו פרסום פוליטי
    פרסום: בין פוליטי למסחרי
    כיצד משווקים מנהיג
    השפעות הפרסום הפוליטי
    קמפיין חיובי וקמפיין שלילי
    הפרסונליזציה בפוליטיקה
    פוליטיקת התדמיות
    סיכום
    ומה קורה בישראל?
    שאלות פתוחות
    שאלון רב ברירה
    קישורים ומאמרים בפרק זה
  יחסי תקשורת-שלטון
 מהסיפור למיזנסצנה
 יהדות ותקשורת
 חופש הביטוי והעיתונות

גרסא להדפסה גרסא להדפסה
 
 
שאלות פתוחות


* ניתן להעביר לתלמידים כמשימות בקבוצות

1. שלושת המועמדים המרכזיים במערכת הבחירות האחרונה ומפלגותיהם השקיעו כסף רב בתעמולת הבחירות, בהנחה שתעמולה זו תשפיע על הבוחרים להצביע בעבורן. המועמדים מתבססים על בוני תדמיות ויועצי תקשורת.

א. במה שונה הדרך שבה מוכרים עצמם הפוליטיקאים בעידן הטלוויזיה, מהדרך שבה פעלו פוליטיקאים בעבר? מהם המקורות לשינוי זה?

ב. בהנחה שעליכם לבנות תדמית לפוליטיקאי/ת חדש/ה, הציעו שלוש פעולות למועמד/ת החדש/ה,על מנת שהוא/היא יצליחו לשכנע להצביע בעבורם. נמקו את בחירתכם.


2. הבוחרים מתבקשים לבחור במוצר אחד מתוך מגוון מוצרים שיוצגו להם על המדפים של השוק הפוליטי.  עליכם לתכנן את האסטרטגיה תוך שימוש במודל מדרג ההשפעות על מנת שהמוצר שלכם הוא זה שייבחר בתור הפתק שיוכנס לקלפי.

מהם השלבים של מודל מדרג ההשפעות, וכיצד תיישמו אותו כאשר מדובר באחד הפוליטיקאים (לבחירתכם) המנסה לשווק עצמו כמוצר.

3. במסעי הבחירות המודרניים, ההתמקדות היא בדרך-כלל על האישיות, אשר לא תמיד משתקפת באורח חיובי ע"י היריבים המתחרים

א. פרט את עקרונות הקמפיין החיובי ואת עקרונות הקמפיין השלילי, והבא דוגמה לכל אחד מן הדגמים.

ב. מנה את היתרונות ואת החסרונות לשימוש בקמפיין שלילי.