עמלנט משרד החימוך המנהל למדע וטכנולוגיה הפיקוח של מגמות טכנולוגיות תקשורת דף הבית
  ראשי    אודות    צרו קשר    שאלון משוב    לאתר המגמה    עמלנט     

 ייצוגים
 פוליטיקה בעידן הניו-מדיה
  הטלוויזיה והפוליטיקה
  בחירות ושיווק פוליטי
    הקדמה
    מהו פרסום פוליטי
    פרסום: בין פוליטי למסחרי
    כיצד משווקים מנהיג
    השפעות הפרסום הפוליטי
    קמפיין חיובי וקמפיין שלילי
    הפרסונליזציה בפוליטיקה
    פוליטיקת התדמיות
    סיכום
    ומה קורה בישראל?
    שאלות פתוחות
    שאלון רב ברירה
    קישורים ומאמרים בפרק זה
  יחסי תקשורת-שלטון
 מהסיפור למיזנסצנה
 יהדות ותקשורת
 חופש הביטוי והעיתונות

גרסא להדפסה גרסא להדפסה
 
 
שאלון רב ברירה


1. פרסונליזציה של הפוליטיקה היא:

 1. קידום הבחירה הישירה לראשות הממשלה
 2. תרבות פוליטית והתנהלויות מפלגתיות המחקות דגמים אמריקאיים
 3. חשיפת מידע על אודות חייהם של השחקנים הפוליטיים הראשיים
 4. פרסום שלילי ותגובת נגד אשר נועדו להטיל ספק בהתאמה של היריב

2. עידן הטלוויזיה שינה לחלוטין את אופי המערכת הפוליטית. הצלחת הפוליטיקאי תלויה ב:

 1. יכולתו להעביר מסרים בכלי התקשורת
 2. השכלתו וכישוריו
 3. עברו הצבאי
 4. אישיותו ותדמיתו כבעל משפחה

3. בקמפיין בחירות הפוליטיקאי משווק כ:

 1. אדם מן השורה
 2. פוליטיקאי מהזן הישן
 3. מי שנשען על האידיאולוגיה שלו
 4. מוצר

4. מאפייני הקמפיין השלילי:

 1. ממעט לנתח ניתוחי עומק ומייצג יותר את "הבידור פוליטי"
 2. דורס את היריב בכל מחיר
 3. מתמקד באישיותם של המועמדים ולא בהיבטים הרעיוניים של פעילותם
 4. תשובות א ו- ג נכונות

5. טומי לפיד הוא דוגמה ל:

 1. פוליטיקאי כריזמטי שפרש ולמרות זאת מפלגתו המשיכה בלעדיו
 2. פוליטיקאי שייצג מפלגה שהתפרקה ולאחר מכן גם הוא פרש
 3. פוליטיקאי שהוביל מפלגה וכשפרש מפלגתו לא הצליחה להיבחר מחדש
 4. אף תשובה אינה נכונה

6.  "אולמרט עיוור לסכנה - אסור לתת לו מדינה", הוא משפט הלקוח מקמפיין שלילי מתחריו השתמשו בסוג קמפיין זה :

 1. משום שזה מתחרז יפה ומשכנע.
 2. משום שמתחריו ידעו שאין להם מה להפסיד, היות שע"פ הסקרים אולמרט עומד לנצח
 3. משום שאולמרט השתמש בעבר נגד מתחריו בקמפיינים שליליים
 4. אף תשובה אינה נכונה


לפתרון שאלות אלו לחצו כאן