עמלנט משרד החימוך המנהל למדע וטכנולוגיה הפיקוח של מגמות טכנולוגיות תקשורת דף הבית
  ראשי    אודות    צרו קשר    שאלון משוב    לאתר המגמה    עמלנט     

 ייצוגים
  ייצוגי עוני בתקשורת
  ייצוגי נוער בתקשורת
  ייצוגי גברים בתקשורת
  ייצוגי מפגינים בתקשורת
  מילון מונחים וכלי עזר
  רב-תרבותיות
 פוליטיקה בעידן הניו-מדיה
 מהסיפור למיזנסצנה
 יהדות ותקשורת
 חופש הביטוי והעיתונות

גרסא להדפסה גרסא להדפסה
 
 
"כור היתוך, רב תרבותיות והמאבק הפוליטי והתקשורתי בישראל"


כתבה: אורלי מלמד
תודות לורד אורגיל, איריס יהב וליאת צור רטיג על הערותיהן. ולכל המורים לתקשורת וחברה שהשתתפו בדיונים שנערכו בפורום תקשורת וחברה סביב הוראת הנושא והאירו את עיני. כור היתוך, רב תרבותיות והמאבק הפוליטי והתקשורתי בישראל

שנת הלימודים תשע"ג

בעקבות שינוי מבנה הבחינה בכתה י"ב

הכול חובה השנה לפי התכנים המצ"ב


תנאי הכרחי להוראת מבנית זו:

יש ללמד עם מבנית זו שלושה ייצוגים מתוך מבנית "ייצוגים" ושתי מבניות נוספות לפי בחירה, בהתאם להנחיות המופיעות בנספח ג' לחוזר מפמ"ר תשע"ג 

הנחיות למורה:

מבנית זו ערוכה באופן מודולארי כך שניתן להתאימה לרמות שונות של תלמידים ולתרבויות שונות. ההפעלות המוצעות בחלק ג' האחרון, תואמות לתוכן של החלקים העיוניים. בגוף החלקים העיוניים יש אפשרויות העמקה באמצעות קישורים למאמרים ולהגדרות של מושגים.למבנית המלאה בפורמט וורד, לחצו כאן
למבנית המלאה PDF   לחצו כאן