הצג סרגל נגישות
 |  ראשי  |  לוח הודעות  |  מערכת שעות  |  למידה שיתופית ברשת  |  עמלנט  | 
צור קשר

רח' בן צבי 20 , ת.ד 9 רמלה 72100
טל': 08-9237941
טל' נוסף: 08-9233996
פקס: 08-9233669

לפרטים נוספים לחץ כאן
 
חזון בית הספר
פדגוגייה
תקנונים של בית הספר
חינוך ערכי
פרוייקטים
מרכז משאבים
חדר מורים
מקצועות, מגמות, שכבות, מכללה
תמונות, מצגות, סרטים
תודות
תיכון ומכללה
פינת המנהל
לכיתות ט'
חדשות
הורים
פורומים  כניסות לאתר 314752
רמלה  פדגוגייה  תכנון פדגוגי  

 
כללי זכאות לתעודת בגרות

 
                                                -1-

 

מי זכאי לתעודת בגרות בישראל?

כל מי שסיים בהצלחה את לימודיו בביה"ס התיכון, עמד בדרישות ביה"ס שבו הוא למד, עבר בהצלחה את בחינות הבגרות בהיקף של לפחות 20 יחידות לימוד חיצוניות.

יחידת לימוד פנימית- מקצוע הנלמד ללא בחינת בגרות. על התלמיד לקבל ציון עובר ביחידות הפנימיות.

יחידת לימוד חיצונית- מקצוע שנבחנים בו בבחינת בגרות  חיצונית.

 

כיצד נראית תעודת בגרות?

צד ימין

צד שמאל

תוצאות הבחינות החיצוניות המשוקללות עם הציון השנתי. בצד זה יופיעו הציונים של מקצועות החובה ושל מקצועות הבחירה. כולל יחידות הלימוד בכל מקצוע.

ציונים במקצועות אשר אותם התלמיד למד בכיתות י'-יב' ולא ניגש בהם לבחינות בגרות חיצוניות. (כלומר ציונים פנימיים). הציון הוא של השנה האחרונה שבה נלמד כל מקצוע. בצד זה יופיע הציון בחנ"ג. כמו כן יצוין בצד זה באיזו מידה מילא התלמיד את חובתו במחוייבות האישית.

 

 

ממה מורכבים הלימודים לקראת בגרות?

משתי חטיבות:

חטיבת מקצועות חובה- הנלמדים ע"י כלל תלמידי ביה"ס (15 יח"ל כפי שיפורטו בהמשך).

חטיבת מקצועות בחירה מוגברים- כל תלמיד חייב לבחור מקצוע ראשי אחד או שניים, אותם ילמד בהיקף של 4-5 יח"ל.

סה"כ בשתי החטיבות חייבות להיות 20 יח"ל לפחות.

 

 

 

                                                                                                                       ../2

                                                 

 

 

-2 -

אנגלית- מקצוע זה נכלל בקבוצת מקצועות החובה. רמת לימוד של 3 יח"ל מזכה בתעודת בגרות, אך אינה מאפשרת לימודים באוניברסיטאות.

מתמטיקה- מקצוע זה נכלל בקבוצת מקצועות החובה- חובה על תלמידי ביה"ס להיבחן ברמה של 3 יח"ל לפחות.  התלמיד יכול להרחיב את לימודיו במקצוע זה עפ"י הישגיו.

מקצוע בחירה מוגבר (אחד או שניים) הוא כל מקצוע שאותו מחליטים ללמוד ברמה מוגברת (4-5 יח"ל) בנוסף למקצועות החובה.

·        4-5 יח"ל באנגלית, אינו מקצוע מגובר!

·        חשוב לדעת , שהאוניברסיטאות לוקחות בחשבון את המקצועות המוגברים ומוסיפים להם בונוסים כולל אנגלית.(ראה בהמשך...)

·        חנ"ג- הציון בחנ"ג חייב להיות ציון עובר, אף על פי שיחידות אלו הן פנימיות ואינן נמנות במניין יח"ל. ציון שלילי בחנ"ג מונע זכאות לתעודת בגרות.

·        בתעודת הבגרות יכול להיות ציון מספיק בקושי (45-55) באחד מהמקצועות  אך לא בהבעה עברית או במקצוע המגמה. הציון בהבעה עברית הוא שקלול הציונים בלשון הבעה והבנה וחיבור עברי.

·        עפ"י הנחיות משרד החינוך חייב התלמיד ללמוד מקצועות משני תחומים:
א.  בחירה מחייבת.(דוגמא: ערבית,ביולוגיה,מדעי המחשב)
ב.  תרבות כללית. (דוגמא:אלקטרוניקה ומחשבים,ניהול התפעול,תכנון

           ותכנות מערכות)

                           מהו הרכב יחידות החובה?

המקצוע

מס' יח"ל

תנ"ך

2

הבעה עברית (לשון, הבעה והבנה וחיבור)

2

ספרות עברית

2

אזרחות

1

הסטוריה(חלק א', חלק ב')

2

מתמטיקה

3

אנגלית

3

סה"כ

15

- 3 -

מהו מקצוע בחירה?

מקצוע בחירה הוא כל מקצוע, אשר אותו בוחר התלמיד ללמוד ברמה מוגברת (4-5 יח"ל) בנוסף ליחידות בחובה. קיימות יחידות בחירה, שהן הרחבה של היחידות במקצועות החובה וישנן יחידות בחירה במקצעות אחרים, שאינם במסגרת  יחידות החובה:

1.      יחידות בחירה שהן הרחבה של יחידות חובה: פיסיקה, ביולוגיה, מחשבים, מדעי החברה, ערבית וכל המקצועות בנתיב הטכנולוגי.

מקצועות החובה- נלמדים בכיתת האם, והם בגדר חובה.

מקצוע מוגבר- נלמד בקבוצת לימוד.

מתמטיקה ואנגלית- נלמדים במסגרת קבוצות לימוד עפ"י רמות.

 

אנגלית

חובה על כל תלמיד בביה"ס להיבחן ברמה של 3 יח"ל באנגלית, כדי לקבל תעודת בגרות, ברמה של 4 יח"ל לפחות כדי להתקבל לאוניברסיטה.

השיבוץ לרמות באנגלית ייעשה עם כניסת התלמיד לכיתה י', על סמך הישגיו בחטיבה וכן על סמך מבחני המעבר. המעבר לרמה גבוהה יותר אפשרי בהתאם להישגי התלמיד ועמידה בקריטריונים הנדרשים.

רמת 3 יח"ל מורכבת משלושה מבחנים 1,2,3

רמת 4 יח"ל מורכבת משלושה מבחנים 3,4,5

רמת 5 יח"ל מורכבת משלושה מבחנים 5,6,7

 

מתמטיקה

 

כדי לקבל תעודת בגרות חובה על כל תלמיד להיבחן ברמה של 3 יח"ל לפחות.

על מנת לשפר אל סיכויי הקבלה לאוניברסיטה, מומלץ ללמוד ברמה של 4 יח"ל או 5 יח"ל. השיבוץ לרמות במתמטיקה ייעשה עם קבלת התלמיד לכיתה י', על סמך הישגיו בחטיבה וכן על סמך מבחני המעבר.

המעבר לרמה גבוהה יותר אפשרי בהתאם להישגי התלמיד ועמידה בקריטריונים הנדרשים.

רמת 3 יח"ל מורכבת משלושה מבחנים 1,2,3

רמת 4 יח"ל מורכבת משלושה מבחנים 3,4,5

רמת 5 יח"ל מורכבת משלושה מבחנים 5,6,7

                                                          

- 4 -

*    תעודה בעלת איכות נחשבת זו שבה קיים יחס הפוך בין מספר יחידות הלימוד

      לבין מספר המקצועות. לאמור: מספר מקצועות קטן יותר ומספר יחידות לימוד

      רב יותר.

*     אין אפשרות להיבחן בבחינת בגרות במקצוע שלא נלמד או במקצוע שלא נלמד ברמה שווה, אך התלמיד יכול לבחור ברמת בחינה שהיא נמוכה מהרמה שבה למד. במקרה כזה יופיע ציון הבגרות בצד הימני של התעודה ושאר היחידות תופענה בצד השמאלי שלה.

*     הציונים הפנימיים הם תנאי לזכאות לתעודת בגרות. על כן מן הראוי לעשות

      מאמץ ולהצליח בכל המקצועות הנלמדים בביה"ס.

האוניברסיטאות וגורמים אחרים, שיש להם עניין בתעודת הבגרות, מתחשבים הן בציוני הבגרות והן בציונים הפנימיים, על כן מן הראוי לעשות מאמץ ולהצליח ככל שניתן בכל המקצועות הנלמדים בביה"ס.

*    תלמיד אשר נכשל בבחינת בגרות כלשהי, או שקיבל ציון שאינו גבוה, והוא מבקש לתקן ולשפר את ציונו, יפנה לביה"ס לאחר קבלת הציון במקצוע ויוכל להיבחן במועד חורף או במועד קיץ, בהתאם לכללים ולפרסומים של משרד החינוך.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מיטוב (אופטימזציה) של ממוצע ציוני הבגרות.

 

כדי להגיע לממוצע משוקלל מיטבי , כל המוסדות משמיטים  , בחישוב ציוני הבגרות ציונים של מקצוע בחירה אחד או יותר, שמעבר ל-20 יח"ל אם הם גורמים להורדת הציון הממוצע.

 

הטבה(בונוס) לציוני הבגרות.

 

במטרה לעודד תלמידים ללמוד ולהבחן ברמה מוגברת(4-5 יח"ל)  מעניקים כל המוסדות הטבה לציוני הבגרות במקצועות נבחרים עפ"י הרשימה שלהן:

בכל המוסדות, למעט הטכניון נתנת הטבה ע"י הוספה של 10 נקודות (מתוך 100) לציון במקצוע ברמה של 4 יח"ל , והוספה של 20 נקודות לציון במקצוע ברמה של 5 יח"ל.

במקצועות אנגלית ומתמטיקה ניתנת הטבה מוגדלת :12.5 נק' ל-4 יח"ל ו-25 נק' ל-5 יח"ל. לא תינתן הטבה למקצוע שהציון בו נמוך מ-60.

 

באוניברסיטת בר-אילן בלבד ניתנת הטבה מוגדלת כנ"ל גם לתושב"ע / תלמוד.

רק בטכניון ניתנת הטבה ע"י הכפלה של הציון במקצוע ברמה של 4 יח"ל ב-1.1 , הכפלה של הציון במקוע ברמה של 5 יח"ל ב-1.2 , כימיה , ביולוגיה: ברמה של 5 יח"ל – הכפלה ב-1.25.

 

במקצוע מתמטיקה ופיזיקה : הכפלה של הציון ברמה של 5 יח"ל ב-1.3 לאחד מן המקצועות (הטוב ביותר) מתוך: אלק' ומחשבים,בקרת מכונות , מדעי המחשב, מערעות אלקטרוניות, מערכות חשמל וניתוח מערכות וארגון קבצים, כימיה טכנולוגית, מיקרוביולוגיה – ניתנת הטבה מוגדלת ע"י הכפלה של הציון במקצוע ברמה של 5 יח"ל ב-1.25 במקצוע כימיה,פיזיקה וביולוגיה תינתן הטבה גם ברמה של 3 יח"ל ע"י הכפלה של הציון ב-1.05.

בכל המוסדות – עבודת גמר יכולה להחליף בחינת בגרות ותזכה להטבה מתאימה . בטכניון – רק עבודת גמר ברמה של 5 יח"ל המופיעה ברשימת המקצועות המזכים – תקבל בונוס. מספר מועט של עבודות  גמר המופיעות בידיעון הטכניון יקבלו הטבה ברמה של יח"ל.

 

באניברסיטת בן-גוריון – רק עבודת גמר ברמה של 5 יח"ל.

 

- לא תיתן הטבה למקצוע שהוא צירוף מקצועות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 תאריך עדכון : 26/11/2006

גרסא להדפסה גרסא להדפסה
 
 
חדשות
לרשימה מלאה לחץ כאן
לוח אירועים
17/06/09 יום ד' 
לרשימה מלאה לחץ כאן